Hoe implementeer je Lean Six Sigma, Top-Down of Bottom-Up?

Een onmogelijke keuze!?

Lean Six Sigma implementeren, kies je voor een top-down of bottom-up benadering? Dat was de keuze die wij aan de bezoekers van onze website voorlegde. De keuze is een lastige gebleken. 53,8% kiest een top-down benadering, 46,2% kiest voor bottom-up. Een minimaal verschil. De uitkomst laat zien dat beide benaderingen aanhangers hebben. Er is blijkbaar niet één goed antwoord. Hiermee wordt bevestigd dat een zogenaamde ‘hamburger-methode’, oftewel zorgen voor zowel gedragenheid in de top als voor draagvlak in de rest van de organisatie, noodzakelijk is.

lean six sigma top down bottom up.pngDeze verdeeldheid merken wij ook in de praktijk. De organisaties die wij begeleid hebben bij de implementatie van Lean of Lean Six Sigma kiezen even vaak voor een top-down als voor een bottom-up benadering. Beide benaderingen leiden, met een goede toepassing van de principes, tot succes. Er zijn echter een aantal verschillen te benoemen.

Lean Six Sigma Top-down

Het meest voorname verschil is de tijd en energie die het kost om Lean Six Sigma bottom-up te implementeren. Bij deze volledig vraag-gestuurde aanpak zijn inspiratiekracht en timing essentieel; en dan nog is het een aanpak van de lange adem. Bij een bottom-up benadering zijn er Lean Six Sigma experts in de organisatie aanwezig en deze experts komen in actie op het moment dat er elders in de organisatie een behoefte ontstaat. Dit zijn de gebruikelijke aanleidingen om een proces onder de loep te nemen zoals klagende klanten, veel uitval of klagende medewerkers. Het is dan aan de Lean Six Sigma expert om aan deze behoefte invulling te geven en collega’s te begeleiden naar een hoger procesniveau. Dit kan vervolgens als reclame dienen voor anderen in de organisatie en zo ontstaat een groeiende olievlek van procesverbeteringen en verdere implementatie van het gedachtegoed. Het voordeel is minder weerstand door de vraag-gestuurde aanpak, nadeel is zoals eerder genoemd de tijd die verstrijkt voordat de hele organisatie Lean werkt. Een ander nadeel is dat de vraag zich niet laat sturen, zo kan het voorkomen dat een deel van de medewerkers in een proces graag aan de slag wil, terwijl een ander deel in datzelfde proces nog niet aan implementatie toe is.

Lean Six Sigma Bottom-Up

Wil je sneller resultaat, dan is een top-down benadering de weg. Het management heeft een visie waarbinnen Lean Six Sigma een duidelijke plaats krijgt. Hierdoor committeert het management zich aan de voorwaarden die LSS aan hen stelt. Doelen worden geformuleerd en capaciteit wordt vrijgemaakt om de methode binnen de hele organisatie toe te passen. Lean Six Sigma experts kunnen het meest logisch startpunt in de organisatie kiezen, vanzelfsprekend vaak de klant. En er kan tegelijk op meerdere fronten aan de implementatie van Lean Six Sigma worden gewerkt. Het gaat echter mis op het moment dat Lean Six Sigma een verplicht karakter krijgt. Als middelmanagement en medewerkers hun ambities niet meer zelf kunnen invullen maar de procesverbetering moeten ondergaan leidt dit onherroepelijk tot weerstand.

De nummer één reden van het mislukken van Lean Six Sigma projecten is gebrek aan gedragenheid in de top van de organisatie. Dus als we in dit duivels dilemma een keuze moeten maken, dan wordt het voor ons top down. Niet gepusht vanuit de top, maar wel gesteund. Zodat alles wat je op de werkvloer opbouwt ook blijft staan en kan rekenen op gedragenheid bij het management. Gedragenheid is daarmee de sleutel tot succes. Dit staat dan ook centraal in de ‘hamburgermethode’ die wij het meest effectief achten. Het uitgangspunt is dat de directie steun geeft aan de inzet van de principes en methodes van Lean Six Sigma. Vervolgens is het aan de organisatie om op basis van hun behoefte gebruik te maken van de faciliteiten die geboden worden om Lean Six Sigma toe te passen.

Deze aanpak wordt ondersteund door de reacties die wij ontvingen: “Om de eerste initiatieven te kunnen laten groeien is er 'aarde' nodig: een omgeving die de initiatieven voedt, belicht en beschermt. Dat kan uiteraard zonder programma, maar niet zonder visie. Als de initiatieven van de werkvloer niet kunnen steunen op de leiding, is de kans op een uitdijende olievlek veel minder groot…”

Lees het artikel als PDF Hoe implementeer je Lean Six Sigma, Top-Down of Bottom-Up?Hoe implementeer je Lean Six Sigma, Top-Down of Bottom-Up?